Dosegljivost in kontakti

Center Gaia, d.o.o.
Tolsti vrh pri Mislinji 47 
2382 Mislinja

Mobilni telefon:  031/879 234
Elektronski naslov: info@e-orbit.net 

Uradne ure med 9 in 16 uro.

Osnovni podatki:
Naziv podjetja: Center Gaia, d.o.o.
Sedež: Toma?evo 27, 1000 Ljubljana
E-naslov:  info@e-orbit.net
Spletni naslov: www.gaia.si
Registracija: leto 2004, prestrukturiranje v d.o.o., leto 2008
Osnovni kapital: 99.999,99 EUR
Direktor: Dominik Kri?ej.
Mati?na številka: 33166880
SKB, TRR (IBAN): SI5603-100-1002133484
SWIFT Code (BIC): SKBASI2X
DDV identifikacijska številka: SI54770157
Usmeritev